Nasz cel

Celem Towarzystwa jest:

  • zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat historii i archeologii miasta i gminy,
  • prowadzenie ewidencji miejsc związanych z historią oraz sprawowanie opieki nad tymi miejscami,
  • kolekcjonowanie pamiątek Ziemi Polkowickiej,
  • dążenie do stworzenia miejsca stałej ekspozycji historii miasta i okolic,
  • organizowanie zajęć popularyzujących historię,
  • prowadzenie prac badawczych w zakresie historii Ziemi Polkowickiej,
  • działalność wydawnicza,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi.